woman-working-on-laptop-with-notebook-and-mobile-phone-on-table

Prowadzenie działalności gospodarczej, formy prawne – jednoosobowa działalność, a może spółka

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej już na wstępie wiąże się z koniecznością dokonania bardzo ważnego wyboru związanego z formą prawną jej powadzenia. Wybór tej formy podyktowany jest rożnymi czynnikami takimi jak specyfika branży, kwestie podatkowe, wizerunkowe, ryzyko gospodarcze jakie wiąże się prowadzeniem działalności określonego rodzaju, sposób finansowania, charakter i źródła kapitału niezbędnego na start i dalszy rozwój firmy, wpływ na funkcjonowanie firmy itp. Forma prawna prowadzonego biznesu ma niebagatelny wpływ ma na koszty założenia firmy, jej dalszego prowadzenia, wysokości opodatkowania oraz składek ZUS, czy odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Przyszły musi więc odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych i bardzo istnych pytań już na samym początku, zaś wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej znacząco determinuje sposób jej dalszego prowadzenia, przy czym niewłaściwa decyzja w tym względzie, może stanowić nawet przyczynę jej niepowodzenia. Każda konkretna forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej będzie mieć zarówno swoje wady jak i zalety.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej

Co do zasady przyszli przedsiębiorcy mają do wybory następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 • indywidualna działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,

Przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru jednej z w/w form prawnych działalności gospodarczej, należy bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty formalno-prawne jaskie się z tym wiążą.

Indywidualna działalność gospodarcza

Pomimo, iż co do zasady niniejszy portal tematyczny poświęcony jest zagadnieniom związanym funkcjonowaniem i zakładaniem spółek, nie sposób przy omawianiu form prowadzenia działalności gospodarczej nie wspomnieć o jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż jest ona najprostszą formą prowadzenia biznesu.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna, prosta i jednocześnie najszybsza. Dzięki dostępnym rozwiązaniom może nawet odbyć się bez wychodzenia z domu, gdyż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (czyli CEIDG) można wypełnić online oraz podpisać tzw. Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela w elektronicznej administracji. Prawidłowe wypełnienie wniosku i jego odpowiednie podpisanie online powoduje, że nową własną firmą można cieszyć się już w kilka godzin.  Za pośrednictwem udostępnionego przez CEIDG formularza zgłoszeniowego zgłasza się jednocześnie utworzenie firmy do właściwego Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie wiążę się z opodatkowaniem zazwyczaj na zasadach ogólnych według skali podatkowej (czyli 18% lub  32%) lub podatkiem podatkiem liniowym (19%). Zdecydowanie rzadszą formą jest ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, czy też podatek tonażowy.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • niskie koszty jej założenia;
 • szybkość rejestracji;
 • posiadanie kapitału zakładowego nie jest obowiązkowe;
 • nie trzeba prowadzić pełnej księgowości, o ile obroty nie przekraczają określonego pułapu
 • możliwość opłacania składek ZUS w preferencyjnej stawce (pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej)
 • możliwość otrzymania dotacji unijnych oraz dofinansowania na start.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • pełna osobista odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonej firmy całym swoim majątkiem,
 • oparcie działalności wyłącznie na jednej osobie, która odpowiada za rozwój firmy i jej funkcjonowanie;
 • opłacania składek ZUS bez względu na osiągnięty zysk lub poniesioną stratę.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma niewątpliwie sporo zalet, niemniej jednak podstawową jej wadą jest osobista nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w trakcie jej prowadzenia. Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie szczególnie atrakcyjne może okazać się na początku przygody z biznesem oraz wyłącznie w tych sektorach, które nie są obarczone stosunkowo wysokim ryzykiem finansowym. Jeżeli zatem branża, w której działasz może wiązać się z realnym ryzykiem gospodarczym oraz możliwością poniesienia strat finansowych, a ponadto planujesz zaangażować się kapitałowo z inną osobą, warto rozważyć wybór innej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

A może zatem spółka? Jak już wskazano powyżej, do wyboru pozostaje nam spółka cywilna oraz  spółek osobowe i kapitałowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), ale o tym w dalszych wpisach.

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *